RAU CỦ QUẢ ĐÀ LẠT

Xà lách xanh
Xà lách xanh

Xà lách xanh

LH: Đặt hàng
0984.447.663
Xà lách ca rô
Xà lách ca rô

Xà lách ca rô

LH: Đặt hàng
0984.447.663
Xà lách mỡ
Xà lách mỡ

Xà lách mỡ

LH: Đặt hàng
0984.447.663
Súp lơ xanh
Súp lơ xanh

Súp lơ xanh

LH: Đặt hàng
0984.447.663
Súp lơ trắng
Súp lơ trắng

Súp lơ trắng

LH: Đặt hàng
0984.447.663
Ớt chuông
Ớt chuông

Ớt chuông

LH: Đặt hàng
0984.447.663
Chanh dây
Chanh dây

Chanh dây

LH: Đặt hàng
0984.447.663
Cần tây
Cần tây

Cần tây

LH: Đặt hàng
0984.447.663
Cải thảo
Cải thảo

Cải thảo

LH: Đặt hàng
0984.447.663
Cải bó xôi
Cải bó xôi

Cải bó xôi

LH: Đặt hàng
0984.447.663
Cà chua bi
Cà chua bi

Cà chua bi

LH: Đặt hàng
0984.447.663
Bông Atiso
Bông Atiso

Bông Atiso

LH: Đặt hàng
0984.447.663
Bí ngòi xanh
Bí ngòi xanh

Bí ngòi xanh

LH: Đặt hàng
0984.447.663
Bí đỏ
Bí đỏ

Bí đỏ

LH: Đặt hàng
0984.447.663
Bắp cải trắng
Bắp cải trắng

Bắp cải trắng

LH: Đặt hàng
0984.447.663