CÁC LOẠI CỦ QUẢ

Trái dứa
Trái dứa

Trái dứa

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Quả bầu
Quả bầu

Quả bầu

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Mướp hương
Mướp hương

Mướp hương

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Khoai tây
Khoai tây

Khoai tây

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Khoai môn
Khoai môn

Khoai môn

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Khoai mỡ
Khoai mỡ

Khoai mỡ

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Khoai lang
Khoai lang

Khoai lang

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Khổ qua
Khổ qua

Khổ qua

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Dưa leo
Dưa leo

Dưa leo

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Đu đủ xanh
Đu đủ xanh

Đu đủ xanh

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Đậu ve
Đậu ve

Đậu ve

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Đậu đũa
Đậu đũa

Đậu đũa

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Đậu bắp
Đậu bắp

Đậu bắp

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Củ sen
Củ sen

Củ sen

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Củ năng
Củ năng

Củ năng

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Củ dền
Củ dền

Củ dền

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Củ cải trắng
Củ cải trắng

Củ cải trắng

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Cà rốt
Cà rốt

Cà rốt

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Cà tím
Cà tím

Cà tím

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Cà chua
Cà chua

Cà chua

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Bí xanh
Bí xanh

Bí xanh

LH: Đặt hàng
0793 446 229