CÁC LOẠI NẤM VÀ ĐỒ KHÔ

Tiêu đen
Tiêu đen

Tiêu đen

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Nấm tuyết
Nấm tuyết

Nấm tuyết

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Nấm rơm
Nấm rơm

Nấm rơm

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Nấm mèo
Nấm mèo

Nấm mèo

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Nấm linh chi trắng
Nấm linh chi trắng

Nấm linh chi trắng

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Nấm linh chi nâu
Nấm linh chi nâu

Nấm linh chi nâu

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Nấm kim châm
Nấm kim châm

Nấm kim châm

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Nấm hương khô
Nấm hương khô

Nấm hương khô

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Nấm đùi gà
Nấm đùi gà

Nấm đùi gà

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Nấm đông cô
Nấm đông cô

Nấm đông cô

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Nấm bào ngư xám Nhật
Nấm bào ngư xám Nhật

Nấm bào ngư xám Nhật

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Nấm bào ngư trắng
Nấm bào ngư trắng

Nấm bào ngư trắng

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Hạt sen khô
Hạt sen khô

Hạt sen khô

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Đậu ngự
Đậu ngự

Đậu ngự

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Đậu Hà Lan
Đậu Hà Lan

Đậu Hà Lan

LH: Đặt hàng
0793 446 229