CÁC LOẠI RAU VƯỜN

Rau bina
Rau bina

Rau bina

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Xà lách xoong
Xà lách xoong

Xà lách xoong

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Xà lách xoăn
Xà lách xoăn

Xà lách xoăn

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Rau tần ô
Rau tần ô

Rau tần ô

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Rau ngót
Rau ngót

Rau ngót

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Rau muống
Rau muống

Rau muống

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Rau mồng tơi
Rau mồng tơi

Rau mồng tơi

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Rau lang
Rau lang

Rau lang

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Rau dền
Rau dền

Rau dền

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Rau đay
Rau đay

Rau đay

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Rau càng cua
Rau càng cua

Rau càng cua

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Rau cải thìa
Rau cải thìa

Rau cải thìa

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Rau cải ngọt
Rau cải ngọt

Rau cải ngọt

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Rau cải ngồng
Rau cải ngồng

Rau cải ngồng

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Rau bí
Rau bí

Rau bí

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Hẹ
Hẹ

Hẹ

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Cải mầm
Cải mầm

Cải mầm

LH: Đặt hàng
0793 446 229
Cải bẹ xanh
Cải bẹ xanh

Cải bẹ xanh

LH: Đặt hàng
0793 446 229